Wallhamn AB på Tjörn tar kurs mot att bli den första koldioxidnegativa hamnen i världen

PRESSMEDDELANDE  | Tjörn 2023-06-29

Wallhamn AB på Tjörn tar kurs mot lokal produktion av energi och grönt fartygsbränsle, för att bygga energisäkerhet som håller i framtiden – och bli den första koldioxidnegativa hamnen i världen

Ett inriktningsbeslut har fattats av Tjörns kommun i syfte att tillsammans med Wallhamn AB och Boson Energy SA, möjliggöra för etablering av en anläggning för lokal energiproduktion som är fossilfri, koldioxidnegativ och som bidrar till klimatomställningen.

Boson Energy har utvecklat en teknologi för lokal produktion av energi genom att använda annars icke återvinningsbart avfall för att producera el och grön metanol. Den gröna metanolen ersätter fossil metanol i kemi- och plastindustrin samt möter den ökande efterfrågan i den marina sektorn. Både el och bränsle blir koldioxidnegativa eftersom Boson Energys process, på ett rent och kostnadseffektivt sätt, möjliggör avskiljning av koldioxid för användning och lagring.

Företaget planerar att tillgodose Wallhamn ABs växande behov av energi och el för laddning av fordon, samt stödja det lokala elnätet vid behov. Den fasta restprodukten från omvandlingsprocessen är enbart en glas-slagg. Den kan användas direkt som miljövänligt fyllnadsmaterial, eller vidareförädlas till klimatsmart isoleringsmaterial med hög cirkulär resurseffektivitet.

Wallhamn AB ser projektet som en möjlighet att expandera sin hamnverksamhet och realisera sin målsättning att bli världens första koldioxidnegativa hamn. Produktionen av lokal el innebär att inte bara hamnens samtliga fordon, utan också fordon som lossas i hamnen, på sikt kommer att kunna laddas och drivas fossilfritt. Den planerade tillgången på el bedöms även kunna ge Wallhamn AB möjlighet att expandera elektrifieringen av hamnen till att även kunna erbjuda anlöpande fartyg landströmsanslutning.

Torbjörn Wedebrand, VD Wallhamn AB: "Det här projektet skapar mycket goda förutsättningar för vår gröna omställning och tillförlitliga energiförsörjning – både för vår egen verksamhet och för våra kunder. Det kommer att vara en viktig del i att växa vår import-/exportaffär men samtidigt nå kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Utöver detta innebär de olika produkterna från Boson Energys integrerade upplägg, mycket intressanta möjligheter att utveckla hela området runt hamnen. För oss är detta ett flaggskeppsprojekt, och många hamnar runt om i världen står inför liknande utmaningar."

Som en del av projektet, har Boson Energy även ingått ett samarbetsavtal med Ecopromt AB för att uppföra en anläggning för inomhusodling av grönsaker i hamnens närhet. Konceptet som Ecopromt har utvecklat och etablerat, innebär en cirkulär och ytmässigt effektiviserad grönsaksproduktion utan påverkan på miljön. Genom att etablera odlingsanläggningen nära Boson Energys anläggning; kan el, koldioxid och kyla levereras direkt till anläggningen – för energi- och klimateffektiv odling.

Jan Grimbrandt, grundare och VD Boson Energy SA: ”Wallhamn-projektet kommer att göra det möjligt för oss att demonstrera alla aspekter av vår vision om cirkulär sektorkoppling. Det kommer att visa den autonoma och dynamiska potentialen i vårt 24/7/365-system för lokal produktion av el och gröna molekyler – för att fasa ut fossila alternativ. Projektet kommer att skära rakt in i sektorer där det är svårt att minska koldioxidutsläppen; som marina bränslen, kemisk industri, gödningsmedel och i slutändan till och med lokal livsmedelsproduktion med högeffektiva växthus. Det här projektet kommer att bli en global mall som inte bara är relevant för hamnar, utan även för städer och alla typer av ’öar’ – som alla står inför problem med energitillgång, kostnader och fossila fotavtryck.”

Kommunens inriktningsbeslut innebär att parterna ska verka till förberedande av anläggningarnas etablering. Från kommunens håll innebär detta bland annat att man undersöker möjligheten att kunna erbjuda lämpliga industrifastigheter inom område som omfattas av pågående detaljplaneprocess.

Arbetet med etablering av tilltänkta anläggningar bedöms kunna påbörjas tidigast 2025. Totalt beräknas verksamheterna tillföra 150-200 nya arbetstillfällen till kommunen.

Martin Johansen, kommunstyrelsens ordförande: ”Wallhamn AB är inte bara en stor arbetsgivare, utan också en lokal existerande infrastruktur. Den gör det möjligt för Tjörn att proaktivt ta nya grepp för att bygga lokal energisäkerhet och utvecklingsmöjligheter för Wallhamn AB – som är både fossilfria och skapar hållbara jobb. I och med kommunens inriktningsbeslut kan vi nu gemensamt utreda möjligheterna för att säkra hamnens energiförsörjning och skapa förutsättningar för nya cirkulära affärsmöjligheter.”

Länk till beslutet på Tjörns Kommuns hemsida här: https://tjorn.se/download/18.7ead1a24188ba3eb5fc10abf/1686896658369/Protokoll%20KS%202023-06-15.pdf.pdf

 

Om bolagen

Wallhamn AB grundades 2005 och är en av Sveriges ledande hamnar. Wallhamn är en utpräglad ro-ro-hamn, där kärnverksamheten består i lastning och lossning av fordon till förberedande för vidaretransport ut på den nordiska marknaden, och är därutöver en betydelsefull arbetsgivare i kommunen.

Boson Energy SA grundades 2008 och har utvecklat teknologi som möjliggör återvinning av annars icke återvinningsbart avfall, för att producera el till snabbladdning av elfordon såsom lastbilar, bussar och även bilar – alternativt tillverkning av gröna kemikalier som metanol och ammoniak. Bolaget har sitt säte i Luxemburg under ledning av VD Jan Grimbrandt; med verksamhet i Sverige, Polen, Tyskland och Israel.

Ecopromt AB är ett svenskt bolag med lång erfarenhet av grönsaksodling som utvecklat och drivit anläggningar i Sverige, Europa och USA. Bolaget har bland annat varit med och utvecklat ett antal inomhusodlingar i USA och arbetar även med en första inomhusodling av grönsaker i Europa, som ska etableras under andra hälften av 2023.

 

För ytterligare information hänvisas till:

www.tjorn.se   |  www.wallhamn.com   |  www.bosonenergy.com   |  https://ecopromt.com/

Kontaktpersoner:

 
Tjörns kommun Wallhamn AB
Anna Aldegren, Business Strategist
tel +46-304-601290
anna.aldegren (a) tjorn.se
Torbjörn Wedebrand, VD,
tel: +46-70-755 61 83
torbjorn.wedebrand (a) wallhamn.com
Boson Energy SA Ecopromt AB
Staffan Hillberg, Board Member
tel: +46-70-836 59 44
press (a) bosonenergy.com
Anders Wennerbäck, VD,
tel: +46-706-575 749
anders (a) ecopromt.com


Högupplöst version av nedan bild för nedladdning från Dropbox här.
Bildcred: Wallhamn AB

Högupplöst version av nedan bild för nedladdning från Dropbox här.
Bildcred: Wallhamn AB

Torbjörn Wedebrand, VD Wallhamn AB, och Jan Grimbrandt, VD Boson Energy SA.
Högupplöst version av nedan bild för nedladdning från Dropbox här.
Bildcred: Boson Energy SA